EnglishTestStore Vietnamese Thai Indonesian Chinese
English
French
Spanish
Portuguese
Đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2012 PDF Print E-mail
Saturday, 07 July 2012 15:15
Sponsored links


De thi dai hoc tieng Anh khoi A1 2012Đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2012 gồm 80 câu và thời gian làm bài 90 phút. Nếu bạn sắp thi khối D thì đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn luyện tập trước khi đi thi để cảm thấy tự tin hơn và ước được tầm kiềm thức của bạn cũng như luyện tập thêm phần mình còn yếu.

Đề thi Đại học môn tiếng Anh khối A1 2012

Đáp án đề thi Đại học môn tiếng Anh khối A1 2012

Đề thi tiếng Anh khối D bạn xem ở đây

Nếu bạn muốn xem các đề cũ từ năm 2002-2011 thì xem ở đây.

 

Sponsored links
Latest English Contest Records
Check Your English Level Guest 55.83 %
Break My English Records Guest 66.67 %
Check Your English Level Guest 67.50 %
Check Your English Level Guest 0.00 %
Check Your English Level Guest 10.00 %
Top "Break My English Records" Contest in this month (%) - All times
Break My English Records Anne 97.50 %
Break My English Records Guest 95.00 %
Break My English Records Guest 95.00 %
Top "Super Grammar Challenge" Contest in this month (Points) - All times
Super English Grammar Challenge Contest Guest 48
Super English Grammar Challenge Contest Guest 41
Super English Grammar Challenge Contest Guest 31
Top "Check Your English Level" in this month (%) - All times
Check Your English Level Guest 95.83 %
Check Your English Level Guest 95.00 %
Check Your English Level Guest 92.50 %